A Guide to Bitcoin Cash

Bitcoin Cash là gì?

Mọi chuyện bắt đầu khi lượng giao dịch Bitcoin gia tăng do sự phổ biến của loại tiền điện tử mới này. Lượng giao dịch gia tăng gây ra một số vấn đề khiến cho nhiều nhà phát triển Bitcoin phải cố gắng xử lý.

Trong đó nổi lên là hai giải pháp khác nhau chia các nhà phát triển Bitcoin thành hai nhóm. Mỗi nhóm đề xuất một giải pháp kỹ thuật khác nhau để xử lý vấn đề này nhưng không nhóm nào đồng ý chịu thống nhất cộng đồng Bitcoin.

Cuối cùng, một nhóm đã quyết định tách ra khỏi blockchain Bitcoin ban đầu. Vào ngày 1/8/2017, họ đã tạo ra một bản sao chép của blockchain Bitcoin và gọi nó là Bitcoin Cash. Từ đó đến nay, blockchain ban đầu đã bị phân thành hai luồng giao dịch khác nhau theo các nguyên tắc kỹ thuật khác nhau.

"Điều này có nghĩa là bất kỳ giao dịch nào được thực hiện trước ngày 1/8/2017 đều xuất hiện trên cả hai khối blockchain và những giao dịch xảy ra sau đó là duy nhất đối với mỗi loại đồng tiền. Do vậy, nếu bạn sở hữu Bitcoin vào ngày 1/8/2017 thì giờ đây bạn cũng sở hữu Bitcoin Cash."

Làm thế nào để tôi có thể nhận Bitcoin Cash?

Nếu bạn đã sở hữu Bitcoin trước khi thay đổi giao thức xảy ra, bạn có thể có Bitcoin Cash MIỄN PHÍ chưa nhận. Chọn Ví Bitcoin bạn đang sử dụng và thực hiện theo những bước sau để lấy số BCH của bạn:

Làm thế nào để tôi nạp tiền bằng Bitcoin Cash

Chuyện nhỏ!

Bạn có thể nạp tiền bằng cách sao chép và dán địa chỉ của chúng tôi vào ví của bạn và nhấp vào "gửi" hoặc quét mã QR.

NẠP TIỀN BẰNG BITCOIN CASH